Uniformy sovětské armády dle výstrojního předpisu z r. 1988

 

slavnostní uniformy vojáků a poddůstojníků

zleva doprava: 1) uniforma všech druhů vojsk, kromě výsadkových 2) uniforma žáků vojenských škol 3) uniforma výsadkových vojsk 4) zimní uniforma všech druhů vojsk

 

vycházkové uniformy vojáků a poddůstojníků
zleva doprava: 1) letní uniforma 2) uniforma vojáků a poddůstojníků 3) uniforma žáků vojenských škol (zde žák leteckého učiliště) 4) zimní uniforma vojáků a poddůstojníků

 

 

služební uniformy vojáků, poddůstojníků a žáků vojenských škol
zleva doprava: 1) zimní uniforma 2) letní uniforma všech druhů vojsk, kromě výsadkových 3) letní uniforma výsadkových vojsk 4) letní uniforma žáků vojenských škol 5-6) letní uniforma do oblastí s teplým podnebím 7) zimní uniforma

 

 

polní uniformy vojáků, poddůstojníků a žáků vojenských škol
zleva doprava: 1) letní uniforma všech druhů vojsk, kromě výsadkových - starší model 2) letní uniforma všech druhů vojsk, kromě výsadkových - novější model 3) letní uniforma výsadkových vojsk 4) zimní uniforma - starší model 5) zimní uniforma všech druhů vojsk, kromě výsadkových - novější model 6) zimní uniforma výsadkových vojsk

 

polní uniformy důstojníků a praporčíků
zleva doprava: 1) letní uniforma všech druhů vojsk, kromě výsadkových 2) letní uniforma výsadkových vojsk 3) zimní uniforma všech druhů vojsk, kromě výsadkových 4) zimní uniforma výsadkových vojsk

 

 

pracovní uniformy vojáků a poddůstojníků
zleva doprava: 1) letní uniforma pro vojáky a poddůstojníky 2) letní uniforma pro mechaniky 3-4) zimní uniformy pro vojáky, poddůstojníky a mechaniky

 

příslušník motorizované pěchoty v letní uniformě s polní výstrojí

 

polní pěchotní výstroj (rub a líc)

zleva doprava (první obraz): 1) sumka na granáty 2) polní láhev 3) protichemická pláštěnka 4) polní lopatka 5) sumka na zásobníky k samopalům řady AK